ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020 – CAPITAL AΧΕΠΕΥ