Σας βοηθούμε να αξιοποιήσετε
τις επενδύσεις σας

Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας

Οι υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με αξιοπιστία

Οι υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με αξιοπιστία
[ Περισσότερα ]

Επικοινωνία

Πως να μας βρείτε και να έρθετε σε επαφή μαζί μας

Επικοινωνία

Πως να μας βρείτε και να έρθετε σε επαφή μαζί μας
[ Περισσότερα ]

Σχετικά με εμάς

Η Capital Χρηματιστηριακή ιδρύθηκε το 1994 και είναι Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων ενώ παράλληλα συμμετέχει στο Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφαλείας Χρηματιστηριακών Συναλλαγών. Πρόκειται για μια ιδιωτική επιχείρηση ελληνικών συμφερόντων που εστιάζει στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών της.

Capital Securities

Μετοχές X.A.

Οι πελάτες μας μπορούν να εκτελούν πράξεις επί του συνόλου των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Παράγωγα ΧΠΑ

Η Capital προσφέρει όλα τα παράγωγα προϊόντα ελληνικών μετοχών και δεικτών

Ξένες Αγορές

Διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων πέρα από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα της ελληνικής αγοράς

Υπηρεσίες

Capital Services

Cash Accounts

Υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών

Capital Services

Λογαριασμοί Πίστωσης

Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας

Capital Services

Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ)

Οι συναλλαγές γίνονται από το ενιαίο χαρτοφυλάκιο

Oι αριθμοί μιλάνε για εμάς

Δείτε με αριθμούς τις αποδόσεις στους διάφορους τομείς

0
Ευτυχισμένοι επενδυτές
0
Ομόλογα
0
Μετοχές
0
Κέρδη

Η CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ήθελε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία, βάσει της Απόφασης 1/1016/09.04.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τελεί σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να δεχθεί νέες εντολές αγοράς. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η ομάδα μας έχει αφοσιωθεί στη γρήγορη επίλυση της κατάστασης προκειμένου οι εμπορικές της δραστηριότητες να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό.