ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΑΚΕ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2018