Τι παρέχουμε

Προϊόντα

Δείτε αναλυτικά τα προϊόντα μας

Παρεχόμενα προϊόντα

Οι πελάτες μας μπορούν να εκτελούν πράξεις επί του συνόλου των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για όλες τις διαθέσιμες εισηγμένες εταιρείες του χρηματιστηρίου, μέσω ενός εκ των προαναφερθέντων λογαριασμών.

Η Capital προσφέρει όλα τα παράγωγα προϊόντα ελληνικών μετοχών και δεικτών που διαπραγματεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως Futures και Options στο δείκτη FTSE/ATHEX 20, Stock Futures και Options σε συγκεκριμένες μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης του ATHEX καθώς και δανεισμό τίτλων σε συγκεκριμένες μετοχές του δείκτη.
Πιστοποιημένα στελέχη της Εταιρείας παρέχουν διευκρινίσεις καθώς και απαιτούμενες πληροφορίες για τη διαμόρφωση της καταλληλότερης επιλογής στρατηγικής επί των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων του.

Η Capital επιθυμώντας να προσφέρει στους πελάτες της όσο το δυνατόν περισσότερες επενδυτικές επιλογές παρέχει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων πέρα από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα της ελληνικής αγοράς (ΧΑ &ΧΠΑ), μέσω του δικτύου Χ-Net που παρέχει πρόσβαση σε 37 διεθνείς αγορές.
Το δίκτυο ΧΝΕΤ είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία πρόσβασης σε χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού, η οποία διασφαλίζει την εκτέλεση συναλλαγών και την παρακολούθηση τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) μέσω ενός δικτύου επιλεγμένων συνεργατών εκτέλεσης συναλλαγών (Execution Brokers) και θεματοφυλακής (Custodians & CSDs) σε ξένες αγορές με αμεσότητα και διαφάνεια.

Μέσω της Capital παρέχεται η δυνατότητα αγοράς και μεμονωμένων προϊόντων σταθερού εισοδήματος (fixed income), όπως κρατικά ή εταιρικά ομόλογα.
Ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ και τις επενδυτικές ανάγκες του κάθε πελάτη προσδιορίζεται κάθε φορά η καλύτερη δυνατή επιλογή σε προϊόντα σταθερού εισοδήματος, αξιολογώντας μια σειρά από παραμέτρους όπως η Πιστοληπτική Αξιολόγησή του εκδότη του ομολόγου, η Διάρκεια και οι Εκτιμώμενες Χρηματοροές βάσει απόδοσης, κουπονιού και ημερομηνίας λήξης.
Οι πράξεις επί προϊόντων σταθερού εισοδήματος παρέχονται με ξένη ή με ιδία θεματοφυλακή.

ETFs (Exchange Trade Fund) – H Capital στην προσπάθεια της να προσφέρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα επενδυτικών επιλογών στους πελάτες της παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης θέσης, μέσω των διεθνώς διαδεδομένων ETF προϊόντων, σε πληθώρα χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως ενδεικτικά Χρηματιστηριακούς Δείκτες ( DAX, IBEX, CAC, FTSE , NASDAQ κ.α.), Μέταλλα (Χρυσός, Πλατίνα, Ασήμι), Εταιρικά & Κρατικά Ομόλογα, και Νομίσματα (currencies).

Capital Securities